skip to Main Content
Søppelskur

Vegger og platt produsert i element.
Takonstruksjon leveres som pre-cut med ferdige takstoler.
Pris kr 4800,-
Impregnert platt kr 480,-

Bilde av søppelskur

Back To Top